POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsables EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, STETICLAIN GIRONA, SCP. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de STETICLAIN GIRONA, SCP. situat al Carrer del Carme, nº85 – Entresòl 4ª – 17004 GIRONA (Girona), identificant degudament i indicant de manera visible el concret dret que s'exerceix.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. Tot i així, no assumeix cap responsabilitat per danys i prejudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà usar cookies durant la prestació de serveis de la web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el mateix terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços o llocs web que no pertanyen a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat dels citats llocs web ni de les cookies que aquests poden emmagatzemar a l'ordinador de l'usuari.

La nostra política respecte a el correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferim a través dels mateixos, la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.