Avís legal

  1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web http://indiferent.com/(d’ara endavant, LA WEB), del que és titular STETICLAIN GIRONA, SCP (d’ara en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació per el lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant a EL PROPIETARI DE LA WEB o davant tercers, de qualsevol dany i prejudicis que puguin causar com a conseqüència l’incompliment d’aquesta obligació.

  1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

El PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

La seva denominació social és: STETICLAIN GIRONA, SCP.

El seu CIF és: J63037931

El seu domicili social està a: C/ Rutlla, 2 Baixos, 17002 Girona

Per comunicar-se amb nosaltres posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 972 41 08 46

E-mail: info@indiferent.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces a tots els efectes quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

El lloc web i els seus serveis són d’accès lliure i gratuït. No obstant, el PROPIETARI DE LA WEB condiciona l’ús d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ compliment del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de tots aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL PROPIETARI DE LA WEB i no a fer-los servir per, entre d’altres:

a)      Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b)     Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c)      Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, al seu cas, extreure’n informació.

d)     Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e)      Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f)       Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g)      Demanar dades amb confidencialitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venta o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi una prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis de fonts, constitueixen una obra la propietat del qual pertanyen al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’exportació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari per el correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si procedeix, copies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni que s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objectes de cap tipus d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per el titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici, així mateix, s’haurà d’abstenir de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DE LA WEB o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquesta web ni de les actuacions que realitzi en base a tots els mateixos.

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que garanteixi plenament l’accés a tots els continguts ni en la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou fins on permet l’ordenament jurídic qualsevol responsabilitat per danys i prejudicis de tota naturalesa derivats de:

a)      La impossibilitat d’accés al lloc web o a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, guardats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b)     La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir-se alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c)      L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de tràfic i el present Avís Legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneris drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets d’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament per el nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana a la visita dels mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per pare de tercers.

  1. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web d’EL PROPIETARI DE LA WEB serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de GIRONA (Espanya).

  1. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe a la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.